Tfd6BUC8TSd7TSMoTpW9GUr0BA==

Jelaskan Isi Kandungan Surat Luqman: Nasihat Bijak untuk Anak Sholeh

Isi Kandungan Surat Luqman
Isi Kandungan Surat Luqman


SwaraWarta.co.id – Di dalam artikel kita akan membahas isi kandungan surat Luqman.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tak hanya berisi tentang aturan dan hukum, tetapi juga nasihat dan bimbingan.

Salah satu surat yang sarat dengan pesan moral dan petunjuk hidup adalah Surat Luqman.

Isi Kandungan Surat Luqman: Pelajaran tentang Tauhid

Surat Luqman diawali dengan penegasan tentang keesaan Allah SWT. Ayat pertama surat ini menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Penegasan ini menjadi landasan penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan meyakini keesaan Allah SWT, manusia akan senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan berserah diri kepada kehendak-Nya.

Baca juga: Jelaskan Pengertian Isymam: Panduan Lengkap Membaca Al-Quran dengan Tajwid

Isi Kandungan Surat Luqman: Birrul Walidain dan Hubungan Baik dengan Orangtua

Salah satu pesan penting dalam Surat Luqman adalah tentang pentingnya menghormati orangtua. Luqman diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah SWT dan kepada kedua orangtuanya.

Orangtua adalah sosok yang telah berjasa dalam merawat dan mendidik kita sejak kecil. Memuliakan orangtua merupakan wujud dari bakti seorang anak.

Isi Kandungan Surat Luqman: Larangan Syirik dan Perintah Menjauhi Perbuatan Buruk

Surat Luqman juga melarang manusia untuk melakukan perbuatan syirik, yakni menduakan Allah SWT. Selain itu, surat ini juga melarang perbuatan keji dan mungkar.

Perbuatan keji dan mungkar dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan menjauhkan manusia dari jalan Allah SWT.

Isi Kandungan Surat Luqman: Ajakan untuk Shalat dan Menebarkan kebaikan

Surat Luqman berisi anjuran untuk senantiasa melaksanakan shalat. Shalat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. 

Dengan melaksanakan shalat secara rutin, manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.

Selain itu, Surat Luqman juga menganjurkan untuk berbuat baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Menebarkan kebaikan merupakan salah satu bentuk jihad yang bisa kita lakukan.

Baca juga: Keajaiban dan Khasiat Walau Anna Quranan Suyyirat Bihil Jibalu : Makna Mendalam Al-Quran

Isi Kandungan Surat Luqman: Pentingnya Menjaga Lisan dan Menjauhi Kesombongan

Dalam Surat Luqman, manusia diajarkan untuk menjaga lisan atau ucapan. Hindarilah berkata-kata yang buruk dan tidak bermanfaat. 

Selain itu, Surat Luqman juga melarang kesombongan. Kesombongan merupakan sifat yang dibenci oleh Allah SWT.

Dengan memahami isi kandungan Surat Luqman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna.

Surat ini menjadi bekal bagi kita untuk menjadi anak yang sholeh [6], orangtua yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Mari kita baca, pelajari, dan amalkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Surat Luqman.

 Dapatkan update berita Indonesia terkini 2024 serta info viral terbaru hari ini dari situs SwaraWarta.co.id melalui platform Google News.

Ketik kata kunci lalu Enter