Tfd6BUC8TSd7TSMoTpW9GUr0BA==

5 Amalan Pembuka Rezeki Bila Diamalkan Secara Terus Menerus

Amalan Pembuka Rezeki
Sedekah - SwaraWarta.co.id (Sumber: Pinterest)


SwaraWarta.co.id - Amalan Pembuka Rezeki merupakan amalan yang sedianya dilakukan sesuai dengan ketentuan-Nya, hal ini tentunya sesuai kuasa Allah SWT yang telah menetapkan rezeki setiap anak cucu Adam di dunia ini.

Akan tetapi, meskipun demikian, manusia tentunya perlu berikhtiar dengan sebaik-baiknya dan perlu juga melakukan amalan-amalan yang dianjurkan, misalnya Amalan Pembuka Rezeki.

Di dalam Islam, Allah telah berjanji untuk menjamin rezeki setiap makhluk-Nya yang ada di dunia ini dengan tanpa pengecualian.

Bahkan para ulama kerap mengajarkan beberapa amalan yang sejatinya bisa menjadi kunci pembuka rezeki yang dapat dilakukan umat Islam di manapun, di antaranya adalah dengan rutin mengerjakan Salat Dhuha.

Melaksanakan salat Dhuha tentunya merupakan salah satu cara yang dianjurkan dalam ajaran agama untuk membuka pintu rezeki yang datangnya dari Allah.

Dengan rajin dan juga ikhlas melaksanakan amalan tersebut, umat Islam bisa memohon kepada Allah agar rezeki yang telah diatur-Nya bisa terbuka dengan begitu lebar.

Rasulullah SAW juga menekankan akan pentingnya melaksanakan salat Dhuha sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan kelapangan rezeki yang nantinya diturunkan Allah kepada kita.

Oleh sebab itulah, umat Islam disarankan untuk tidak hanya bergantung pada takdir rezeki yang telah ditetapkan semata, tetapi juga perlu berusaha untuk melakukan amalan-amalan sebagai media yang bisa membantu membuka pintu rezeki dari Allah SWT.

Amalan Pembuka Rezeki


Ada beberapa Amalan Pembuka Rezeki lain, selain salat Dhuha, di antaranya adalah bersedekah secara rutin, membaca dan mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan rezeki, kemudian berusaha dengan tekun dan ikhlas dalam setiap pekerjaan kita, serta berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh kepada Allah SWT untuk dimudahkan rezeki.

Menyebarkan paham kebaikan, menolong sesama, atau menjaga hubungan baik dengan sesama juga termasuk dalam Amalan Pembuka Rezeki.

Semua amalan tersebut dilakukan setidaknya dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk memohon kepada-Nya agar dibukakan pintu rezeki yang melimpah.

BACA JUGA: 5 Amalan Ibu Hamil yang Sesuai Syariat Islam untuk Mempermudah Masa Persalinan


1. Rutin Membaca Surat Al Waqiah


Amalan Pembuka Rezeki
Membaca Quran Al Waqiah - SwaraWarta.co.id (Sumber: Pinterest)Amal Pembuka Rezeki yang pertama selain salat Dhuha adalah dengan beristiqamah untuk membiasakan diri membaca Surah al-Waqi'ah.

Akan tetapi dianjurkan untuk tidak sekedar membacanya saja tetapi dituntut dengan pengamalannya juga.

Umat Muslim juga harus bisa memahami makna yang terkandung di dalam surah tersebut untuk pemahaman lebih dalam lagi.

Di dalam Surah al-Waqi'ah tentunya mengandung banyak pelajaran tentang iradat Allah, bahasan hari kiamat, serta perhitungan amal perbuatan baik dan buruk manusia selama di dunia.

Dengan memahami makna dan pesan yang terkandung di dalam surah tersebut, tentunya kita sebagai umat Islam bisa mendapatkan wawasan spiritual yang lebih dalam lagi dan tentu saja bisa meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Memahami surah al-Waqi'ah juga bisa membantu seseorang untuk bisa merenungkan arti pentingnya bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh serta tekun untuk meraih keberkahan rezeki.

2. Sholat Dhuha


Amalan Pembuka Rezeki
Salat Dhuha - SwaraWarta.co.id (Sumber: Pinterest)Di atas dibahas sepintas bahwa Amalan Pembuka Rezeki salah satunya adalah dengan sholat Dhuha.

Menjalankan Salat Dhuha merupakan salah satu amalan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Syafi'ie el-Bantanie dalam bukunya yang berjudul "7 Amalan Penarik Rezeki" sebagai pembuka rezeki.

Pada umumnya, orang-orang yang rajin melaksanakan salat Dhuha akan cenderung memiliki sikap yang bisa menerima diri dengan apa adanya.

Mereka akan merasa puas dengan apa pun yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya besar ataupun kecil, tetapi bukan dalam artian mereka terjebak dalam sikap pesimis ataupun pasif dalam ikhtiar.

BACA JUGA: 4 Amalan Ketika Haid yang Boleh Dilakukan

Salat Dhuha biasa dilakukan setelah beberapa saat matahari terbit  hingga sekitar 15 menit sebelum waktu Zuhur.

Dengan istiqomah dan konsistensi dalam melaksanakan salat Dhuha, seseorang biasanya bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya ikhwal kemudahan mencari rezeki.


3. Memperbanyak Ucapan Istighfar


Amalan Pembuka Rezeki
Doa dan Istighfar - SwaraWarta.co.id (Sumber: Pinterest)Amalan Pembuka Rezeki berikutnya adalah memperbanyak ucapan istighfar, hal ini tentununya sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ainur Rasyid dalam bukunya "Kaya Total dengan Ayat Kursi".

Ucapan Istighfar dan juga taubat dianggap sebagai faktor yang bisa mendatangkan atau melapangkan pintu rezeki seseorang.

Melalui amalan istighfar ini, seseorang sangat diharapkan untuk bisa membersihkan diri dari segala dosa yang telah diperbuat yang tentunya bisa  menghambat datangnya rezeki.

Dengan mengakui atas segala kesalahan dan mencoba berusaha untuk memperbaiki diri, seseorang telah membuka pintu maaf dan keberkahan dari Allah SWT.

Bukan hanya itu saja, ucapan istighfar juga bisa menciptakan kesadaran diri akan ketergantungan mutlak kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan di dunia, termasuk di dalamnya soal rezeki.

Oleh karena itu, memperbanyak istighfar menjadi sebuah amalan yang penting dah harus selalu dilakukan dalam upaya memperoleh keberkahan serta kelapangan rezeki dari Allah SWT.

BACA JUGA: Contoh Amalan yang Boleh dilakukan saat Maulid Nabi, Umat Islam Harus Tahu

4. Memperbanyak Amalan Sedekah


Amalan Pembuka Rezeki berikutnya adalah memperbanyak mengeluarkan sedekah.

Hal ini dilakukan bukanlah tindakan yang akan membuat seseorang menjadi miskin karena hartanya habis, tetapi sebaliknya, sedekah merupakan salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki.

Sedekah merupakan sebuah amalan kebaikan yang memiliki manfaat untuk si penerima sekaligus bermanfaat pula untuk si pemberi.

Dengan memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang begitu membutuhkan, secara jelas menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar bertakwa juga sangat patuh kepada Allah SWT, yang telah berjanji untuk memberikan balasan yang lebih baik lagi.

5. Tidak Memutus Tali Silaturahmi


Amalan Pembuka Rezeki selanjutnya adalah menjaga hubungan silaturahmi antara sesama, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah dalam ajaran agama Islam.

Kesempurnaan iman seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah SWT semata, tetapi lebih jauh dari itu juga hubungan yang baik dengan sesama manusia.

Menjaga silaturahmi tentu saja dianggap sangat penting karena Allah SWT memberikan begitu banyak kelapangan rezeki dari berbagai jalan sesuai dengan kehendak-Nya.

Hubungan yang terjalin dengan baik antara sesama manusia tentunya akan menciptakan atmosfer yang harmoni, hal ini tentunya menjadi sebuah upaya untuk saling menguatkan satu sama lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui silaturahmi yang terjaga, seseorang bisa memperoleh bantuan, baik yang berupa nasihat, ataupun dukungan dari orang lain dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang dialami.

BACA JUGA: Amalan-Amalan yang Sebaiknya Dilakukan Saat Malam Nisfu Syaban untuk Meningkatkan Pahala Ibadah

Bukan hanya itu, silaturahmi juga menjadi suatu upaya kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama, yang tentunya sangat mencerminkan kebaikan hati dan sikap sosial yang terpuji, hal ini merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Itulah 5 Amalan Pembuka Rezeki, selain kelima hal di atas, masih banyak amalan lain yang juga bisa dilakukan.***


Dapatkan update berita Indonesia terkini 2024 serta info viral terbaru hari ini dari situs SwaraWarta.co.id melalui platform Google News.